Karbon kredit

Mi az a karbon kredit?

Avagy hogyan kereshetek pénzt zöldbefektetésekkel?

info@zoldmegoldasok.hu

A karbon kredit az 1 tonna szén-dioxid vagy szén-dioxid-ekvivalens (CO2-e) kibocsátására jogosító, kereskedésre alkalmas tanúsítvány vagy engedély általános megnevezése.

A karbon kreditek és a karbonpiacok az üvegházhatású gázok (ÜG) koncentrációjának mérséklését célzó nemzeti és nemzetközi törekvések elemei. Egy karbon kredit megfelel egy tonna szén-dioxidnak, illetve bizonyos piacokon más, szén-dioxid-ekvivalens gázoknak. A karbonkereskedelem a kibocsátáskereskedelem egyik formája. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke korlátozott, a megengedett mennyiséget a piacok segítségével osztják el, a szabályokban meghatározott források között. A folyamat célja, hogy az ipari és kereskedelmi eljárásokban, a piaci mechanizmusok által vezérelve, olyan megközelítéseket alkalmazzanak, melyek alacsonyabb kibocsátással járnak, vagy a karbonintenzitásuk alacsonyabb az olyan esetekben használt eljárásokénál, amikor a szén-dioxid és más ÜG-k kibocsátásának nincs költségbeli értéke. Mivel az ÜG-k mérséklése krediteket teremt, a kereskedelmi partnerek az egész világon képesek kibocsátáscsökkentő folyamatokat finanszírozni.

Sok cég értékesít karbon krediteket kereskedelmi ügyfelek és magánszemélyek részére, akik szeretnék önkéntes alapon csökkenteni saját karbonlábnyomukat. Az ellentételezni kívánó fél egy befektetési alaptól vagy egy olyan, a karbonüzletágban működő fejlesztési vállalattól vásárol, amelyik különálló projektekből származó krediteket halmozott fel. A kreditek minőségét részben a jóváhagyási eljárás és a karbonprojektet szponzoráló alap vagy fejlesztési vállalat tapasztalata adja. Mindez az árban is megjelenik: az önkéntes alapon keletkezett egységek (unitok) értéke általában alacsonyabb a rendkívül szigorúan ellenőrzött Tiszta Fejlesztési Mechanizmus (Clean Development Mechanism, CDM) keretében kínált egységek értékénél.

Hogyan lehet kreditvásárlással csökkenteni a kibocsátást

A karbon kreditek megteremtik a kibocsátáscsökkentés piacát azáltal, hogy pénzbeli értéket adnak a légszennyezésnek. A kibocsátás az üzleti tevékenység egyik belső költsége lesz, ezáltal megjelenik a kimutatásokon, a nyersanyagok és más aktívák vagy passzívák mellett.

Nézzünk egy példát: tegyük fel, hogy egy vállalatnak van egy gyára, ami évente 100000 tonna üvegházhatású gázt bocsát ki. A gyár egy 1. mellékletbeli (Annex I) országban üzemel, ahol az ottani kormányzat törvényben korlátozza az üzleti tevékenységből származó kibocsátás mértékét. Mondjuk, hogy a gyár kap egy évi 80000 tonnás kvótát. Így a gyárnak le kell csökkentenie a kibocsátását évi 80000 tonnára, vagy karbon krediteket kell vásárolnia a többletkibocsátás ellentételezésére. A lehetséges alternatívák átgondolása után a cég úgy dönthet, hogy abban az évben gazdasági vagy más okokból nem ruház be új berendezésekbe. Ehelyett karbon krediteket vásárol a nyílt piacon, olyan szervezetekről, akik engedéllyel árusíthatnak valódi krediteket.

Figyelembe kell venni az alternatív energiaforrás létrejöttének hatását is. Például, egy nagy szélturbina esetén, a szállításhoz és a gyártáshoz szükséges energia, valamint az ezekből származó kibocsátás miatt egy előre meghatározott időszakban még nem lehetne krediteket termelni.

  • Az egyik eladó lehet egy cég, aki a fejlődő világban hozna létre egy projektet a kibocsátások ellentételezésének céljából. Például, egy disznófarmon keletkező metán visszanyerésével táplálni lehetne egy olyan erőművet, ami egyébként fosszilis üzemanyagot használna. Így a gyár továbbra is bocsátana ki gázokat, de egy másik csoportnak fizetne azért, hogy az adott évben a saját kibocsátása 20000 tonna szén-dioxidnak megfelelő mennyiséggel csökkenjen.
  • Egy másik eladó már korábban beszerzett alacsony kibocsátású berendezéseket, emiatt kvótafelesleggel rendelkezik. A gyár ellensúlyozhatná saját kibocsátását azzal, hogy 20000 tonnányi kvótát vásárol tőlük. Az eladó új gépeinek költségét részben a kvóták eladása fedezné. Az eladó és vevő egyaránt készítene egy elszámolást, ezzel bizonyítva, hogy mindketten az előírt kvótán belül maradtak.


Kibocsátáspiacok

Kereskedelmi szempontból az egységnyi kvóta vagy 1 CER (Certified Emission Reduction, Igazolt Kibocsátáscsökkentés) 1 tonna kibocsátott CO2-nek felel meg. A kvótákat magánúton vagy a nemzetközi piacon, az érvényes piaci áron lehet értékesíteni. A kereskedelem és a kifizetés nemzetközi szinten történik, így a kvóták átkerülhetnek egyik országból a másikba. Minden egyes nemzetközi transzfert a UNFCCC (az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye) szerint hagynak jóvá. Az Európai Unión belüli tulajdonosváltásokat az Európai Bizottság is ellenőrzi.

A karbon kreditek 4 fajtája

  • EUA – Európai Uniós Kvóta (European Union Allowances), melyet az EU oszt ki egyben, több évre, a Kibocsátás-kereskedelmi Rendszer (Emissions Trading Scheme, ETS) keretében történő felhasználás céljából. Az ETS második fázisa 2008. január 1-jén kezdődött és 2012. december 31-én ér véget. Valamennyi második fázisú EUA-t ebben az időszakban kell felhasználni.
  • CER – Igazolt Kibocsátás-csökkentés (Certified Emission Reductions, CER), amit az UNFCCC oszt ki, a Kiotói Egyezmény 12-ik cikkelye által meghatározott Tiszta Fejlesztési Mechanizmus (Clean Development Mechanism, CDM) keretében elért, kimutatható kibocsátáscsökkentésért cserébe.
  • ERUs – Kibocsátás-csökkentési Egységek (Emission Reduction Units, ERU) melyek a Kiotói Egyezmény 6. cikkelye által meghatározott Együttes Végrehajtás (Joint Implementation, JI) keretében jönnek létre.
  • VERs – Hitelesített Kibocsátás-csökkentés (Verified Emission Reductions, VER), melyet független szervezetek állítanak ki olyan esetekben, ahol az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése kimutatható, de a projekt valamilyen oknál fogva kívül esik a CDM-eljárások körén. Az egyéni szabvány lehet hasonlóan szigorú (mint például az Önkéntes Karbonszabvány (Voluntary Carbon Standard, VCS) vagy a Gold-szabvány (Gold Standard)), vagy kevésbé szigorú. Azonban, az enyhébb vagy nem ellenőrizhető szabványok által szabályozott VER piaci ára alacsonyabb lesz.


Forrás: Botanoo